28 de mayo de 2018

Bando de Alcaldía: Fraccionamiento de los recibos de contribución

Foto noticia

RECIBOS DE CONTRIBUCIÓN

La Sra. Alcaldesa – Presidenta del Muy Ilustre Ayuntamiento de la Ciudad de Viana, Cabeza del Principado del Antiguo Reyno de Navarra

Hace saber:

Que, los vecinos interesados en que el recibo de la CONTRIBUCION URBANA correspondiente al año 2018 les sea fraccionado en dos pagos, deberán presentar solicitud en las oficinas municipales, antes del día 20 de junio de 2018, debiendo estar al CORRIENTE DE PAGOS de todos los impuestos del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Viana a 21 de mayo de 2018

La Alcaldesa-Presidenta

SOLICITUD FRACIONAMIENTO DE  RECIBO

______________________________________________________

KONTRIBUZIOAREN ORDAINAGIRIAK

Nik, Nafarroako Erresuma zaharreko Printzerriaren buru den Viana Hiriko Udal Txit Prestuaren alkate-lehendakariak,

jakinarazten dut:

ezen, 2018ko HIRI-KONTRIBUZIOaren ordainagiria bi zatitan banatzea nahi duten herritarrek eskabidea aurkeztu behar dutela udal bulegoetan, 2018ko ekainaren 20a baino lehen, ordurako ORDAINDUTA IZAN BEHARKO DITUZTELARIK Udalaren zerga guztiak.

Eta hau ematen dut aditzera herritar oro jakinaren gainean egon dadin.

Vianan, 2018ko maiatzaren 21ean

Alkate-lehendakaria

Volver arriba