13 de noviembre de 2020

ARBOLADO 2020-2021

Foto noticia

BANDO

Dª. MARÍA BLANCA YOLANDA GONZÁLEZ GARCÍA, alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Viana

HAGO SABER:

El Ayuntamiento de Viana, a través de su Área de Agricultura, Medio Ambiente y Espacios Públicos, ha creado una partida presupuestaria para colaborar económicamente en la adquisición de determinadas variedades de árboles, setos, arbustos etc. para su posterior plantación, con el objeto de potenciar iniciativas que fomenten el compromiso y cuidado de nuestro medio natural.

Las personas interesadas pueden solicitar información en el Ayuntamiento, telefónicamente, en horario de oficina (de 09:00 a 14:00 horas), hasta el 23 de noviembre.

 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Viana, a 11 de noviembre de 2020.

La Alcaldesa

B. Yolanda González García

ZUHAITZ-EROSKETA, 2020-2021

BANDOA

Nik, MARÍA BLANCA YOLANDA GONZÁLEZ GARCÍAk, Vianako Udaleko alkateak

JAKINARAZTEN DUT:

Vianako Udalak, Nekazaritza, Ingurumen eta Gune Publikoko Alorraren bitartez, zenbait motatako zuhaitz, heskai, zuhaixka etab. eskuratu eta landatzeko laguntza ekonomikoa eskaini nahi duela, eta aurrekontuko partida bat sortu duela horretarako. Helburua gure ingurumenarekiko ardura eta konpromisoa sustatzen dituzten ekimenak bultzatzea da.

Interesa duten pertsonek Udalean eskuratu dezakete informazioa, telefonoz, bulego orduetan (09:00etatik 14:00etara), azaroaren 23ra arte.

 

Eta hau ematen dut aditzera herritar oro jakinaren gainean egon dadin.

Vianan, 2020ko azaroaren 11an

Alkatea,

B. Yolanda González García

 

Solicitud

BANDO

 

Volver arriba