25 de octubre de 2019

Arbolado 2019-2020

Foto noticia

BANDO

Dª. MARÍA BLANCA YOLANDA GONZÁLEZ GARCÍA, alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Viana

HAGO SABER:

El Ayuntamiento de Viana, a través de su Área de Agricultura, Medio Ambiente y Espacios Públicos, ha creado una partida presupuestaria para colaborar económicamente en la adquisición de determinadas variedades de árboles, setos, arbustos etc. para su posterior plantación, con el objeto de potenciar iniciativas que fomenten el compromiso y cuidado de nuestro medio natural.

Las personas interesadas pueden solicitar información en el Ayuntamiento, telefónicamente, en horario de oficina (de 09:00 a 14:00 horas), hasta el 5 de noviembre.

 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Viana, a 23 de octubre de 2019.

La Alcaldesa

B. Yolanda González García

ZUHAITZ-EROSKETA, 2019-2020

BANDOA

Nik, MARÍA BLANCA YOLANDA GONZÁLEZ GARCÍAk, Vianako Udaleko alkateak

JAKINARAZTEN DUT:

Vianako Udalak, Nekazaritza, Ingurumen eta Gune Publikoko Alorraren bitartez, zenbait motatako zuhaitz, heskai, zuhaixka etab. eskuratu eta landatzeko laguntza ekonomikoa eskaini nahi duela, eta aurrekontuko partida bat sortu duela horretarako. Helburua gure ingurumenarekiko ardura eta konpromisoa sustatzen dituzten ekimenak bultzatzea da.

Interesa duten pertsonek Udalean eskuratu dezakete informazioa, telefonoz, bulego orduetan (09:00etatik 14:00etara), azaroaren 5era arte.

 

Eta hau ematen dut aditzera herritar oro jakinaren gainean egon dadin.

Vianan, 2019ko urriaren 23an

Alkatea,

B. Yolanda González García

Catálogo Vivero 2019-20 Solicitud

Volver arriba