21 de noviembre de 2018

Arbolado 2018-2019

Foto noticia

BANDO

Dª. MARÍA BLANCA YOLANDA GONZÁLEZ GARCÍA, alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Viana

HAGO SABER:

El Ayuntamiento de Viana, a través de su Área de Agricultura, Medio Ambiente y Espacios Públicos, ha creado una partida presupuestaria para colaborar económicamente en la adquisición de determinadas variedades de árboles, setos, arbustos etc. para su posterior plantación, con el objeto de potenciar iniciativas que fomenten el compromiso y cuidado de nuestro medio natural.

Las personas interesadas pueden solicitar información en el Ayuntamiento, telefónicamente, en horario de oficina (de 09:00 a 14:00 horas), hasta el 5 de diciembre.

 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Viana, a 16 de noviembre de 2018.

La Alcaldesa

B. Yolanda González García

SOLICITUD

ZUHAITZ-EROSKETA, 2018-2019

BANDOA

Nik, MARÍA BLANCA YOLANDA GONZÁLEZ GARCÍAk, Vianako Udaleko alkateak

JAKINARAZTEN DUT:

Vianako Udalak, Nekazaritza, Ingurumen eta Gune Publikoko Alorraren bitartez, zenbait motatako zuhaitz, heskai, zuhaixka etab. eskuratu eta landatzeko laguntza ekonomikoa eskaini nahi duela, eta aurrekontuko partida bat sortu duela horretarako. Helburua gure ingurumenarekiko ardura eta konpromisoa sustatzen dituzten ekimenak bultzatzea da.

Interesa duten pertsonek Udalean eskuratu dezakete informazioa, telefonoz, bulego orduetan (09:00etatik 14:00etara), abenduaren 5era arte.

 

Eta hau ematen dut aditzera herritar oro jakinaren gainean egon dadin.

Vianan, 2018ko azaroaren 16an

Alkatea,

B. Yolanda González García

Volver arriba